Prevádzame meranie a skúšanie tvárniacich strojov v prevádzke v zmysle STN 21 0700

 • a.) výstredníkové a kľukové lisy
 • b.) ohraňovacie lisy
 • c.) tabuľové nožnice
 • d.) trojvalcové a štvorvalcové zakružovačky
 • e.) rovnačky
 • f.) vretenové lisy
 • g.) postupové automaty
 • h.) hydraulické lisy
 • i.) ohýbačky
 • j.) pneumatické lisy
 • k.) buchary

na uvedené zariadenia vydávame protokoly o meraní TS vyžadované normou STN 21 0700 a kontrolované Technickou inšpekciou