Oprávnenia vydané Technickou inšpekciou a.s.

 • Oprávnenie e.č. 259/4/2013 - EZ - O(OU,R,M) - E2 - A

 • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
  OU - oprava a údržba
  R - rekonštrukcia
  M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu 
                                     
  E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
  trieda objektov:
  A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • Oprávnenie e.č. 260/4/2013 - EZ - V - E4 - A

 • V - Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
  E4 - elektzrické stroje, prístroje, rozvádzače
  trieda objektov:
  A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  rozvádzače NN do 1000A
 • Oprávnenie e.č. 287/4/2013 - STR - S

 • na druh činnosti:

 • S - skúšky tvárniacich strojov v prevádzke v zmysle čl. 7.3 STN 21 0700