Ponúkame

  • - rekonštrukcie elektroinštalácií
  • - opravy elektroinštalácií
  • - montáž nových elektroinštalácií
  • - montáž a opravy bleskozvodov
  • - revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov
  • - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických /OPaOS vtz-E/