Ponúkame služby:


 • Servis a opravy strojov- servisné zásahy, prehliadky, diagnostika, modernizácia, zvyšovanie bezpečnostných štandardov v zmysle platných noriem STN/EN
  Samozrejmosťou je dodávka náhradných dielov

 • servis a opravy lisov (elektro a mechanika):
 • servis tabuľových nožníc
 • servis točivých strojov
 • - vŕtačky, brúsky, sústruhy, frézy
 • servis plastikárskych strojov
 • - extrudéry
  - sáčkovačky
  - vstrekolisy